If it won't be simple, it simply won't be. [Hire me, source code] by Miki Tebeka, CEO, 353Solutions

Monday, April 23, 2012

Twitter Post Frequency

Sometime I see interesting new people on Twitter. However before adding them I'd like to know what is their post frequency so I won't get spammed. Below is a simple script to do that:

1 comment:

truongmuunghenhan said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

An Thái Sơn chia sẻ trẻ sơ sinh nằm nôi điện có tốt không hay võng điện có tốt không và giải đáp cục điện đưa võng giá bao nhiêu cũng như mua máy đưa võng ở tphcm địa chỉ ở đâu uy tín.

Blog Archive